Dùng IOS có cách nào nâng bộ nhớ máy trâu tí không ạ? đang dùng con 32GB mà không đủ thì phải lsao ạ cứ bắt xóa ảnh thôi ??