Trong hành trình chinh phục đăng ký tài khoản bet365_bet365 uy tín_trò chơi điện tử bet 365 thi IELTS Writing thì bạn chẳng thể nào bỏ qua Passive Voice - cấu trúc thụ động. Hãy cùng IELTS Vietop cùng tìm hiểu và cách sử dụng cấu trúc câu tiêu cực và câu chủ động trong đăng ký tài khoản bet365_bet365 uy tín_trò chơi điện tử bet 365 thi IELTS Writing như thế nào nhé .

Xem thêm : tài liệu ôn luyện tiếng anh IELTS tại website : ieltsvietop.vnCâu tiêu cực (Passive Voice) là một trong những phần ngữ pháp quan yếu và phức tạp trong tiếng Anh. Bài viết này sẽ giúp bạn nắm rõ luật lệ, cách sử dụng mẫu câu bị động trong từng trường hợp cụ thể.

Nội dung chính

1. Câu chủ động (Active Voice) và Câu thụ động (Passive Voice)
Mục đích sử dụng câu thụ động
2. Cấu trúc cơ bản của câu thụ động
3. Bài tập vận dụng
Đáp án tham khảo

------------- một phần đăng ký tài khoản bet365_bet365 uy tín_trò chơi điện tử bet 365 viết giúp bạn hiểu ví dụ cơ bản như sau -- hãy đọc tiếp đăng ký tài khoản bet365_bet365 uy tín_trò chơi điện tử bet 365 viết về phần nội dung chính ở trên nhé.---

Ví dụ:

Active: She arranges the books on the shelf every weekend.

Passive: The books are arranged on the shelf by her every weekend.

Điều kiện cần để biến đổi từ câu chủ động thành câu bị động:

Động từ trong câu chủ động phải là Transitive verb (Ngoại động từ: Trong câu có O theo sau)

Các O (trực tiếp, gián tiếp) cần phải được nêu rõ ràng.

Quy tắc:

Khi biến đổi từ chủ động sang bị động ta cần làm theo các bước sau:

a. Xác định được S, V, O và thì của V trong câu chủ động.

b. Lấy O trong câu chủ động làm S của câu bị động.

c. Lấy S trong câu chủ động làm O và đặt sau By trong câu bị động.

d. Biến đổi V chính trong câu chủ động thành PP2 (Past Participle) trong câu bị động.

e. Thêm “To be” vào trước PP.2 trong câu bị động (“To be” phải chia theo thì của V chính trong câu chủ động và chia theo số của S trong câu bị động).

Notes:

Trong câu bị động “by + O” luôn đứng sau trạng từ chỉ nơi chốn (adverbs of place) và đứng trước nó là trạng từ chỉ thời gian (adverbs of time)

Trong câu bị động, nếu chỉ đối tượng không xác định ta có thể bỏ: By people, by us, by them, by someone, by him, by her...

Nếu O (tân ngữ) trong câu bị động là sự vật, sự việc thì dùng with thay cho by.

Ví dụ: The bird was shot with the gun. → The bird was shot by the hunter.

Đọc tiếp: Cấu trúc câu bị động phần đoạn tiếp theo

View more the latest threads: