Theo dự kiến thì sắp tới sẽ tổ chúc cuộc thi ảnh lần thứ hai, quà là chiếc đầm cho bé gái rất đẹp, các bạn hãy theo dõi trên https://www.vankimshop.vn/anh-cua-be.html
hoặc https://www.damchobegai.vn/anh-cua-be.html