chính xác, nhưng phải tâm lý 1 tí khi dạy con chứ không là bé sẽ hư hỏng nhiều hơn