Chuẩn đó mẹ ơi, MFGM là chất mới được phát hiện ra ý, Được tìm thấy chủ yếu trong sữa mẹ, MFGM là màng chất béo giúp trẻ có thể phát triển trí não và còn giúp tăng khả năng miễn dịch nữa, nhiều tác dụng hỗ trợ trẻ sơ sinh lắm í