Đang lăn tăn tìm trường cho bé học đây, bé nhà mình con trai 20 tháng nghịch lắm, lót dép nghe ý kiến các mẹ đây.