Nhà em cũng có 2 bé rồi, lúc bx mình đi làm thì con mình cũng giống con bạn. Do chưa quen việc mẹ vắng nhà nên khóc suốt. Mình làm bố cũng sót lắm. Nhưng dần dần bé sẽ quen thôi.
Nếu đi làm ở gần...